Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

Η γενικότερη περίπτωση όπου η m1 είναι διαφορετική από την m2

Η περίπτωση όπου η m1=m2 (Tα σώματα ανταλλάσουν ταχύτητες)

H περίπτωση όπου u2=0 m/s (και m1 μεγαλύτερο του m2)
\
H περίπτωση όπου u2=0m/s (και m1 μικρότερο του m2)

H περίπτωση όπου u2=0m/s (και m1 πολύ μικρότερο του m2)

H περίπτωση όπου u2=0m/s (και m1 πολύ μεγαλύτερο του m2)
Δεν την έχει το σχολικό αλλά πρέπει να σας βγεί ότι u1'=u1 και u2'=2u1

Δεν υπάρχουν σχόλια: